Добредојдовте во рудник Боров Дол

Општествена одговорност

Создавање вредности за општеството

Политиката за општествента одговорност е камен темелник на работата на нашата компанија. Посветени сме на создавање на општествени вредности на начин што е во согласност со Целите за одржлив развој на Обединетите нации и се стремиме да придонесеме што е можно повеќе за да ги постигнеме.

Ние ја препознаваме важноста за поддршка и соработка со нашето општество и свесно ги идентификуваме областите на кои е потребно да се фокусираме. Исто како што ние и нашите вработени се важни за развојот на општеството, така и општеството е важно за нас.

Нашата цел е да го подобриме животниот стандард на локалните жители и да даваме вредни придонеси во областа на образованието, здравството, животната средина, спортот и културата. Соработуваме со локалните институции и организаци и помагаме во локалните развојни проекти. Поддржуваме иницијативи и добротоворни цели преку донации, стипендии, програми и настани што можат да влијаат позитивно на сите засегнати страни.

Клучните области на општествено одговорните практитки на компанијата, како и стратешките цели за зајакнување на напорите на Боров Дол за придонес во економската, социјалната и еколошката сфера и принципите на нивната имплементација се детализирани во нашата политика за општестввена одговорност.