Добредојдовте во рудник Боров Дол

Нашите луѓе

Луѓето се најважни

Луѓето се клучот за нашиот успех. Нашата примарна одговорност е да го промовираме и заштитиме здравјето, безбедноста и благосостојбата на сите наши вработени и жителите на нашите локални заедници.

Ние веруваме дека најголемата движечка сила зад постигнувањето на мисијата и визијата на нашата компанија се нашите вработени. Посветени сме на почитување на човековите права, создавање и одржување на здрава и безбедна работна средина, која ќе ја поттикнува тимската работа и професионалниот развој на сите наши вработени.

Ние работиме на привлекување и задржување на најдобрите луѓе и обезбедување на можности за вработување и обучување на локалното население. Посветени сме на тоа да ги поддржуваме, развиваме и наградуваме нашите луѓе и веруваме дека работејќи заедно, можеме да обезбедиме подобра иднина за сите.