Добредојдовте во рудник Боров Дол
pocetna
Рудник за бакар Боров Дол

Минерали за иднината...

_______________________

pocetna
Рудник за бакар Боров Дол

Минерали за иднината...

_______________________

previous arrow
next arrow
pocetna
Рудник за бакар Боров Дол

Минерали за иднината...

_________________

pocetna
Рудник за бакар Боров Дол

Минерали за иднината...

__________

previous arrow
next arrow

Нашата компанија

Боров Дол е современ рудник за површинска експлоатација на бакарна руда, наследник на 40-годишниот рудник Бучим, со кој што се овозможува продолжување на ископ на бакарна руда, оперативност на производствените единици во Бучим.

Визија

Да создадеме долгорочна вредност преку примена на иновативни технологии, високо професионални стандарди и пристапи кон интегриран и одржлив развој.

Мисија

Одговорното и безбедното работење е нашиот основен двигател при трансформирање на природните минерални ресурси во просперитет и одржливост на компанијата и целото опкружување.

62 милиони тони руда

Контрола и квалитет

Безбедност

Врвна технологија

Одржлив развој

Основата на нашиот начин на работење и се води во корист на сите засегнати страни: инвеститорите, вработените, окалните заедници и генерациите што ќе дојдат.

62

милиони тони руда

3

општини

300

вработени

Локација

Cвети Спасо Радовишки бр. 1,
2420 Радовиш

Телефон

+ 389 (032) 637 023

Маил адреса

contact@borovdol.mk
media@borovdol.mk

Видеа

Новости и соопштенија